Tűzz ki reális célokat, ha fogyni akarsz!

Hogyan kell megírni a fogyás céljait, A fogyókúra hízáshoz vezet – miért van eleve bukásra ítélve a januári diéta? | nlc

Látták: Átírás 1 A fogyás motivációi súlycsökkentő kezelésben részt vevők körében Czeglédi Edit dr. Bevezetés: Az irreális elvárások az elérendő súllyal, illetve a fogyásnak köszönhető előnyökkel kapcsolatban akadályozhatják a hosszú távú sikeres testsúlykontrollt.

Mérőeszközök: önbeszámolóval nyert antropometriai adatok, a kezelt betegségek típusa és száma, Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőív, fogyás motivációi skála, Testforma Kérdőív. Az elfogadhatónak tartott százalékos súlycsökkenés a nőknél, a fiatalabbaknál és a nagyobb súlyfelesleggel bíróknál magasabb. A társas kívánatosság fogyás általi növekedésének motivációja a testi elégedetlenséggel, az egészségi motiváció a kezelt betegségek számával mutat összefüggést. Következtetések: Eredményeink hozzájárulnak a súlycsökkentési erőfeszítések hátterében álló motivációs tényezők megértéséhez, amelyek figyelembevétele javíthatja a kezelés sikerességét.

Orv Hetil. Mean age: The acceptable weight loss percentage was higher among women, younger participants and among those who had more excess weight. Motivation regarding the increase in social desirability by weight loss is in association with body dissatisfaction, health related motivation is in association with the number súlycsökkenés a femara után treated illnesses.

Conclusions: Our results are contributing to the understanding hogyan kell megírni a fogyás céljait motivational factors behind weight reduction efforts, considering these can improve treatment success rates. Keywords: obesity, weight control, weight goal, motivation Czeglédi E. A népszerű, azonban sokszor tudományos alapot nélkülöző diétákon és étrend-kiegészítő termékeken túl Magyarországon a professzionális súlycsökkentő kezelések valamennyi bizonyítékalapú formája elérhető, a különféle diétás és mozgásterápiás programoktól kezdve a korszerű gyógyszeres kezelésen át a műtéti eljárásokig [4].

Örömteli fejlemény, hogy az elhízás és a diabetes kezelésének magatartás-orvoslási megközelítése is a gyakorló szakemberek figyelmének látókörébe került [6, 7]. Mindez lehetőséget biztosít az adott pácienshez optimálisan illeszkedő legsikeresebb fogyókúrás tippek eljárás megtalálásához. Az elhízott személyek rendszerint kétféle céllal fognak bele a súlycsökkentő kezelésbe.

Az egyik maga a fogyási cél, azaz a kezelés végére elérni kívánt testsúly. Ez hogyan kell megírni a fogyás céljait önkényesen meghatározott, a realitástól messze elrugaszkodott súlycél [8]. A fogyókúraipar azt hirdeti, hogy az általa kínált programok és termékek könnyen, gyorsan, nagymértékű és tartós fogyást eredményeznek [11]. Mindez hozzájárulhat a professzionális súlycsökkentő kezelések irányában támasztott irreális elvárásokhoz.

A fogyókúra hízáshoz vezet – miért van eleve bukásra ítélve a januári diéta?

Azonban már Hilde Bruch [12] leírta, hogy a fogyásra vonatkozó túlzott elvárások frusztrációt, kétségbeesést és egyéb negatív érzelmi válaszokat eredményeznek. A célállítással kapcsolatos kutatások eredményei szerint pedig, ha az emberek nem érik el a kitűzött céljukat, vagy elégedetlenek az előrehaladásukkal a cél eléréséhez vezető úton, akkor negatív érzelmeket élnek át, romlik a feladatban nyújtott teljesítményük és gyakran fel is adják az elérhetetlennek látszó cél megvalósítására irányuló törekvésüket.

Mindezek alapján feltételezhető, hogy a páciensek bátorítása a reálisabb súlycélok elfogadására javíthatja a súlycsökkentő kezelés pszichológiai kimeneteleit és hogyan kell megírni a fogyás céljait a fogyás mértékét [9]. A gyakorlatban a legtöbb páciensnek több, testsúlyra vonatkozó célja is van [13, 14]. Az ideális testsúly vagy álomsúly az a testtömeg, amit a páciensek nagyon szeretnének elérni, de tisztában vannak azzal, hogy ez a jelen életszakaszukban irreális.

Ha nem érnék el ezt a súlyt, nem gondolnák azt, hogy őszibarack zsírégetők kezelés nem volt hatékony. A vágyott testsúly az a testsúly, amelyről a páciensek azt gondolják, hogy el kellene érniük, és talán el is tudják érni a kezelés során.

Ez is lehet irreálisan alacsony, ennek ellenére, ha nem sikerülne elérniük, akkor önmagukat vagy a kezelést hibáztatnák érte. Az elfogadható testsúly a legmagasabb testsúlycél, amit a páciensek még elfogadhatónak gondolnak, bár nem tenné őket különösebben boldoggá.

Végül létezik egy olyan súly is, amely bár alacsonyabb a személyek aktuális testtömegénél, elérését nemhogy nem tekintenék sikernek, de még csalódást is keltene bennük. A súlycsökkentő kezelés eredményeivel szemben támasztott túlzott elvárások hozzájárulhatnak a kezelés idő előtti abbahagyásához.

Dalle Grave és mtsai [9] vizsgálatának eredményei szerint a kiinduláskor az egy évvel későbbre vonatkozó fogyási elvárások független kognitív előrejelzői voltak a lemorzsolódásnak a különféle professzionális súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottak körében.

A lemorzsolódás kockázata az elvárt BMI-csökkenés egységnyi növekedésével párhuzamosan nőtt. A súlycsökkentő kezeléssel kapcsolatos célok második csoportját a személyesen fontos, a kitűzött testsúly elérése révén elérni remélt, úgynevezett elsődleges célok primary goals képezik [8].

Ezek hátterében szerepet játszhat a fogyókúraipar által agresszíven hirdetett nézet, miszerint a súlyfelesleggel bíró emberek boldogtalanok, míg a fogyás boldogabbá teszi őket és növeli a társas elfogadásukat [11]. Az elsődleges célokra példa az önbizalom növelése, a megjelenés, illetve az egészség javítása.

Cooper és mtsai [14] nőkkel folytatott klinikai gyakorlatában az egészséggel kapcsolatos célok ritkábban fordulnak elő. Érdemes hogyan kell megírni a fogyás céljait, noha e célok némelyike valóban fogyást igényel például bizonyos egészséggel kapcsolatos célokmások azonban csak korlátozott mértékben érhetők el a fogyás révén például az alak megváltoztatásaráadásul vannak olyan célok is, amelyek nem szükségszerűen igényelnek fogyást például az interperszonális kapcsolatok javítása.

Ennek ellenére a páciensek meg vannak győződve arról, hogy kizárólag egy bizonyos mértékű fogyás eredményezheti a vágyott kimenetel eke t [8]. Olykor akár fontos személyes célok például munkahelyváltás megvalósítását is elhalasztják egy konkrét testsúly eléréséig. Mivel azonban ez csak ritkán sikerül, a fontos személyes célok elérésében sem történik előrelépés, ezért benne ragadhatnak megterhelő élethelyzetekben vagy destruktív interperszonális kapcsolatokban, ami stresszforrásként hozzájárulhat az obezogén evési maga évfolyam, A jelen vizsgálat célja kórházi súlycsökkentő kezelésben részt vevő páciensek súlycéljainak és a fogyás révén elérni remélt, elsődleges céljainak felmérése, valamint az azok hátterében álló tényezők feltérképezése.

Mindez hozzájárulhat a testsúlycsökkentő kezelések optimalizálásához.

hogyan kell megírni a fogyás céljait éget zsír folyadékot

A kutatásban való részvétel informált hozzájárulással, önkéntes módon, a név és elérhetőség megadásával történt. A válaszadók nem részesültek anyagi vagy egyéb kompenzációban. Mérőeszközök Alapadatok Rákérdeztünk a válaszadók nemére, életkorára, lakóhelyére, családi állapotára és iskolai végzettségére.

A kórházi felvétel során a páciensek testtömege és testmagassága mérésre került, amely adatokat önbeszámoló útján gyűjtöttük. Egészségi állapot A szakirodalom alapján [2] felsoroltuk az elhízás 16 potenciális kísérőbetegségét, és eldöntendő kérdésekkel tudakoltuk meg, hogy kezelik-e a válaszadót ezekkel a betegségekkel vagy sem.

Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőív Goals and Relative Weights Questionnaire A kérdőív [13, 15] négy tétele arra kérdez rá, hogy kilogrammban kifejezve mit tart a személy álomsúlynak, örvendetes súlynak, elfogadható súlynak, illetve csalódást keltő súlynak önmaga számára. A fogyás motivációi skála A fogyás hátterében álló motivációkra egy nyolctételes kérdéssort állítottunk össze Függelékamelyben négyfokozatú, Likert-típusú skálán a teljes mértékben egyetértek 1 és az egyáltalán hogyan kell megírni a fogyás céljait értek egyet 4 végpontok között nyílt lehetőség az egyetértés mértékének kifejezésére azon állítással kapcsolatban, amely a fogyás okára vonatkozott.

A tételek között a Cooper és mtsai [8, 14] által a fogyás elsődleges céljai között említett célok szerepelnek, például a megjelenés javítása, az önbizalom növelése. A jobb értelmezhetőség érdekében a tételeket megfordítottuk, így a magasabb pontszám az állítással való egyetértés nagyobb mértékét tükrözi. Testforma Kérdőív 14 tételes rövidített változat Body Shape Questionnaire Short Form 14; BSQ SF14 Az elhízottság érzése által keltett testtel való elégedetlenséget felmérő, egydimenziós mérőeszköz tételei az elmúlt két hét időkeretében kérdeznek rá a megjelenéssel kapcsolatos érzésekre [16, 17].

A kérdésekre hatfokozatú, Likert-típusú skálán kell válaszolni, a soha 1 és a mindig 6 végpontok között. A magasabb pontszám nagyobb mértékű testtel való elégedetlenséget jelez. A kérdőív magyar változata jó pszichometriai mutatókkal bír [17] és a jelen kutatásban is megfelelő a belső megbízhatósága Cronbach-α: 0, Statisztikai elemzések A hogyan kell megírni a fogyás céljait motivációit hogyan kell megírni a fogyás céljait skálán feltáró faktoranalízist főfaktorelemzést alkalmaztunk, Varimax forgatással.

A kérdőívek belső megbízhatóságának becslésére Cronbach-α-mutatót számítottunk. A két nem összehasonlítása a folytonos változók mentén kétmintás t-próbával, a kategoriális változók mentén pedig χ 2 -próbával történt.

A lineáris kapcsolatokat korrelációs elemzéssel vizsgáltuk meg. A fogyásra vonatkozó célok magyarázó változóit többszörös lineárisregresszió-elemzéssel teszteltük. Az elemzéseket az SPSS Eredmények Leíró adatok Eredményeink szerint a nők BMI-je szignifikánsan alacsonyabb, testtel való elégedetlensége pedig nagymértékben magasabb, mint a férfiaké.

Sokak futócéljai: fogyás, stresszoldás, gyorsulás

Az életkorhoz és az iskolai végzettséghez hasonlóan a kezelt betegségek tekintetében sem találtunk lényegi nemi különbséget 1.

A két nem hogyan kell megírni a fogyás céljait elérése hasonló mértékű fogyást igényel, bár érzékelhető, hogy a nők elvárásai a férfiakéhoz képest némileg magasabbak 1. Megvizsgáltuk a páciensek által elfogadhatónak tartott súlycsökkenés magyarázó változóit.

Az életkor előrehaladtával azonban mérséklődött ez a súlycél. A nőknél szignifikánsan magasabb volt az elfogadható súlycsökkenésre vonatkozó elvárás, mint a férfiaknál. A nem kódolása a következő: 1: férfi, 2: nő. Az iskolai végzettség dichotóm változóként került a modellbe 0: legfeljebb középfokú, 1: felsőfokú. A súlycsökkenés motivációit firtató kérdésekre adott válaszlehetőségeket dichotomizáltuk, létrehozva az adott cél elérésének szándékával egyetértők és egyet nem értők csoportját 3.

Az egészség javításának, illetve a betegségek elkerülésének célja szinte mindenkinél megjelent. A fogyástól várt többi elsődleges cél közül a leggyakoribb a megjelenés javítása volt. A nők körében szignifikánsan gyakrabban fordult elő a megjelenés, a vonzóság és az önbizalom javításának, illetve növelésének, valamint a bátrabb társasági részvételnek a célja, mint a férfiaknál.

Az első faktoron a megjelenéssel, önértékeléssel, társas kapcsolatokkal összefüggő tételek töltődtek, míg a második faktor a két, egészséggel kapcsolatos itemet tartalmazta.

Tartalma alapján az első faktor a társas kívánatosság motivációja, a második faktor pedig az egészség motivációja elnevezést kapta 4. A súlycsökkenés motivációinak előrejelzői 1. A társas kívánatosság, illetve az egészség motivációinak potenciális magyarázó változóit többszörös lineárisregresszió-elemzéssel vizsgáltuk meg.

Eredmé évfolyam, Az egészség motivációjának vizsgált prediktorai közül a kezelt betegségek nagyobb száma és a magasabb iskolai végzettség e motiváció fokozottabb voltát jelezte előre.

Új év új célok: Alapok a sikeres fogyáshoz

Megbeszélés 4. Társas kívánatosság Faktor 2.

hogyan kell megírni a fogyás céljait zsírégetés 15 nap alatt

Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunk célja a fogyással kapcsolatos célok és háttértényezőinek felmérése volt kórházi súlycsökkentő kezelésben részt vevő páciensek körében. Feltételeztük, hogyan kell megírni a fogyás céljait a páciensek túlzott elvárásokkal érkeznek a kezelésbe a súlycsökkenés tekintetében. Eredményeink egybecsengenek a korábbi kutatásokban tapasztaltakkal [10, 13, 18]. Noha a túlzott elvárások és a tényleges fogyás mértéke közötti kapcsolat feltárására irányuló kutatások vegyes eredményeket hoztak [18], többen szorgalmazzák a személyek által kitűzött súlycélok mérséklését [9, 14, 19].

Ha ugyanis a páciens adherens, akkor a napi kcal energiadeficitet jelentő kalóriamegszorítás heti 0,45 0,90 kg fogyást eredményez [20]. Ez jó ideig szárnyakat adhat és a kezelési együttműködés továbbfolytatására ösztönözheti a beteget.

A diétázás megkezdését követően fél évvel azonban a testtömeg csökkenésének üteme rendszerint lelassul, esetleg meg is áll, amely jelenség a fiziológiai, a környezeti és a pszichológiai tényezők komplex interakciójából ered [21], és többnyire elkerülhetetlen. Ekkor azonban a páciensek rendszerint még igen hogyan kell megírni a fogyás céljait vannak a kitűzött súlycéljaiktól, akár még a legkisebb mértékű fogyást igénylő és a személy számára valójában csalódást okozó súlycéltól is [13].

Éppen ezért az irreálisan magas fogyásra vonatkozó elvárások lényegi akadályát képezhetik a kezelés hogyan kell megírni a fogyás céljait elérhető fogyás elfogadásának és ezáltal hozzájárulhatnak a testsúlykontroll feladásához, ami az elért eredmény elvesztéséhez hogyan kell megírni a fogyás céljait visszahízáshoz vezet [14].

Eredményeink szerint a nők, a nagyobb súlyfelesleggel bírók és a fiatalabbak hajlamosabbak a realitástól elrugaszkodottabb súlycélok kitűzésére az elfogadhatónak tartott súly tekintetében, ezért a kezelés során érdemes rájuk külön figyelmet fordítani, mert az elért eredménnyel való elégedetlenség meggátolhatja annak sikeres megtartását.

Hogyan tudod betartani az újévi fogadalmaidat ben? - Oszd be jól! - Rita Fitnesz Receptjei

A fogyás által elérni remélt, úgynevezett elsődleges célok mérésére a jelen kutatás keretében a korábbi gyakorlati tapasztalatok alapján [8, 14] összeállítottunk egy kérdéssort. Eredményeink szerint az egészség javításának érdekében történő fogyási szándék szinte mindenkinél megjelenik, ami azért különösen fontos, mert a minta évfolyam, Tisztán megmutatkoznak azonban az egyéb előnyökre vonatkozó elvárások is.

A társas élet javítása volt a legkevésbé elvárt cél, mégis a válaszadók kétharmadánál megjelent. Szembetűnő, hogy a korábbi kutatásokkal [9] összhangban a külső megjelenés javítása, a vonzóság, illetve az önértékelés növelése a nők esetében gyakoribb motivációja volt a súlycsökkentésnek, mint a férfiaknál.

hogyan kell megírni a fogyás céljait hasi zsírvesztési tippek otthon

Hogyan kell megírni a fogyás céljait hátterében az állhat, hogy a vizsgálatban részt vevő nők a korábbi eredményekkel összhangban [22] jóval elégedetlenebbek voltak a testükkel, mint a férfiak; illetve összecseng azzal, hogy a nyugati kultúrában a nőkre fokozottabb társas nyomás nehezedik, hogy vékonyak legyenek, és a súlyfelesleggel bíró nők nagyobb mértékű negatív diszkriminációban részesülnek, mint a férfiak [23], valamint a nők önértékelésének központibb eleme a testsúlyukkal, illetve az alakjukkal való elégedetlenség és aggodalmaskodás, mint a férfiaknak [24].

A fogyás vizsgált motivációi a feltáró faktorelemzés eredményeképpen két, egymással csak gyengén együtt járó faktorba rendeződtek. A társas kívánatosság motivációját a többváltozós modellben a testi elégedetlenség és a BMI jelezte előre. Az utóbbi negatív irányú kapcsolatban állt e motivációval, amely eredmény hátterében vélhetően az áll, hogy a nők BMI-átlaga mintegy három egységgel alacsonyabb, mint a férfiaké, mintaelemszáma viszont a négyszerese.

A testi elégedetlenség és a társas kívánatosság növelése vágyának kapcsolata jól értelmezhető, ha figyelembe vesszük az elhízásnak a nyugati társadalom számos színterén még az egészségügyi ellátórendszerben is megjelenő stigmatizációját és negatív diszkriminációját [23, 25], valamint az elhízott emberek vélhetően személyes tapasztalatokon is alapuló hiedelmeit az elhízás kedvezőtlen társas és esztétikai következményeivel kapcsolatban [26].

Ugyanakkor vannak adatok arra nézve, hogy a megjelenéssel kapcsolatos aggodalmak miatt történő részvétel a súlycsökkentő kezelésben az egészséggel kapcsolatos aggodalmak miatti részvétellel összehasonlítva jelentősen megnöveli a lemorzsolódás kockázatát [9]. Egy másik kutatás eredményei szerint pedig azok a nők, akiket a megjelenésük javítása vagy a testi elégedetlenség motivál diétázásra, hajlamosabbak az egészségtelen diétázási módok például éhezés, teljes ételcsoportok kizárása alkalmazására és a táplálékbevitelük korlátozásában mutatkozó megbotlásokra.

Ezzel szemben azok a nők, akik az egészségük érdekében diétáznak, kevéssé használnak hogyan kell megírni a fogyás céljait diétázási módokat, és kevésbé hajlamosak a kontrollálatlan evésre [27]. Noha Ames és mtsai [10] vizsgálatában a fogyás által elérni remélt célok mérséklése nem hozott sem nagyobb mértékű súlycsökkenést a kezelés során, sem pedig kisebb mértékű visszahízást a féléves utánkövetésnél, hangsúlyozandó, hogy elhízottak esetében a testsúlymenedzselés gyakorlatilag élethosszig tartó hogyan kell megírni a fogyás céljait, és tudomásunk szerint egy hét zsírvesztés nem állnak rendelkezésre longitudinális, legalább 5 10 évet felölelő kutatási eredmények a motivációk reális volta elősegítésének a hosszú távú testsúlykontrollra gyakorolt hatásairól.

Éppen ezért úgy véljük, hogy a fenti eredmények alátámasztják azon érvelés indokoltságát, miszerint érdemes a súlycsökkentő kezelés részévé tenni az elsődleges célok explicit meghatározását, elérésük bátorítását és terápiás eszközök alkalmazásával történő elősegítését [14].

Ennek megvalósításában jó szolgálatot tehet a pszichológusok bevonása a munkába.

A fogyás motivációi súlycsökkentő kezelésben részt vevők körében - PDF Ingyenes letöltés

A fogyási szándék mögött álló egészségi motivációt a kezelt betegségek száma és a magasabb iskolai végzettség jelezte előre. Ez utóbbi jól értelmezhető azon megfigyelések fényében, hogy a magasabb iskolázottsági szint nagyobb mértékű egészségtudatossággal jár együtt [28]. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a kezelt betegségek száma bár szignifikáns, azonban csak gyenge kapcsolatot mutatott az egészségi motivációval. Talán ebben az játszhat szerepet, hogy egyes betegségek esetében a páciensek kevésbé vannak tudatában az elhízás kóroki szerepének.

Mindez rámutat az egészségismeret health literacy fejlesztésének fontosságára az elhízás problémaköre kapcsán is évfolyam, Hogyan kell megírni a fogyás céljait vizsgálatban való részvételt visszautasítókra nézve azonban semmilyen adatunk nincs, így nincsenek ismereteink a potenciális szelekciós torzítások természete tekintetében. Az antropometriai adatokat önbeszámoló útján nyertük, feltételezve, hogy a páciensek pontosan idézik fel a kórházban zajlott aznapi vagy előző napi mérlegelésük eredményét.

A komorbid állapotok kapcsán konkrétan arra kérdeztünk rá, hogy kezelik-e a személyeket az adott betegségekkel vagy sem, ezért elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy diagnosztizálták náluk az hogyan kell megírni a fogyás céljait egyes kísérőbetegségeit, nem kezeltetik magukat.

Ugyanakkor a kísérőbetegségek egy része például 2-es típusú diabetes, hypertonia a korai stádiumában tünetmentes, így az is lehetséges, hogy a válaszadók valójában érintettek az adott betegségben, noha nincs róla tudomásuk.

hogyan kell megírni a fogyás céljait fogyokura kenyer nelkul

Az elsődleges célok mérésére a kutatás keretében állítottunk össze egy kérdéssort, amely így elsőként került alkalmazásra, ezért validálásra szorul. Végül a keresztmetszeti kutatási elrendezés ok-okozati következtetések levonására nem, csak együttjárások megállapítására nyújt lehetőséget, emellett az eredmények általánosíthatósága is korlátozott.

Következtetések Korlátai ellenére a jelen kutatás hozzájárult az intézeti súlycsökkentő kezelésben részt vevők fogyási céljainak jobb megismeréséhez. Mindez gyakorlati támpontokat nyújt nemcsak a kórházi, hanem a többi professzionális súlycsökkentő programban részt vevő páciensek kezeléséhez is. Érdemes lenne a későbbiek során magyar nyelvre adaptálni a Motivations for Weight Loss Questionnaire-t [10], amely öt skálát tartalmaz megjelenés, vonzóság, önbizalom, társas szorongás és egészség.

Alkalmazása szofisztikáltabb képet nyújthatna a fogyás révén elérni remélt célokról, valamint longitudinális kutatási elrendezésben e célok beteljesülésének, illetve be nem teljesülésének a testsúlykontroll hosszú távú sikerességére gyakorolt hatásairól, ezáltal elősegíthetné a testsúlycsökkentő kezelések hatékonyságának növelését szolgáló stratégiák kidolgozását. Mindez azért bír különös jelentőséggel, mert hazánkban az elmúlt évtizedekben minden életkori kategóriában megemelkedett a BMI átlagértéke, amely a túlsúly és főként az elhízás arányának számottevő megnövekedését eredményezte, különösen a fiatalabb férfiak körében [29].

hogyan kell megírni a fogyás céljait fogyás fordulatszámon keresztül

A túlsúly és elhízás viszont fokozott kockázatot jelent a különféle megbetegedések kialakulására [1 4, 29], és az ezzel kapcsolatos egészségügyi közkiadás és egyéni hozzájárulás jelentős gazdasági terheket jelent [30].